Wykonywane usługi:
Badania wizualne (VT)

Polegają na dokładnych oględzinach powierzchni złączy spawanych. Badania wizualne są podstawowym badaniem stosowanym do wszelkiego rodzaju konstrukcji spawanych. Wymagania dotyczące badań wizualnych złączy spawanych zostały przedstawione w normie PN-EN 970.

Badania ultradzwiękowe (UT)

Zasada defektoskopii ultradźwiękowej polega na impulsowym wysyłaniu do badanego materiału za pośrednictwem głowicy aparatu ultradźwiękowego fali ultradźwiękowej wytworzonej w przetworniku piezoelektrycznym.

Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Metoda do wykrywania powierzchniowych niezgodności spawalniczych w ferromagnetycznych złączach spawanych. Przed rozpoczęciem badania należy przygotować powierzchnię - która powinna być wolna od zgorzeliny, tłuszczu oraz innych substancji, które mogą wpływać na czułość badań.

Badania penetracyjne (PT)

Wykorzystywane do wykrywania nieciągłości spawalniczych (nieciągłości materiału) wychodzących na powierzchnię złącza spawanego. Są przeprowadzane zwykle po wykonaniu badań wizualnych złącza spawanych. Metoda jest stosowana przede wszystkim do materiałów metalowych.

Ultradzwiękowe pomiary grubości (UTT)

Ze względu na wykorzystanie własności fal ultradźwiękowych należą do grupy metod objętościowych, choć w rzeczywistości dają nam pogląd na temat stanu powierzchni elementu jak metody powierzchniowe.